W zakresie moich usług znajdują się operaty operaty szacunkowe, opinie oraz ekspertyzy dla osób fizycznych, prawnych, banków, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych i przedsiębiorstw.

Zachęcam do współpracy wszystkich, którym niezbędna jest:

 • wycena nieruchomości lokalowych,
 •  wycena lokali użytkowych,
 •  wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych budowli,
 •  wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,
 •  wycena nieruchomości rolnych, leśnych,
 •  wycena nieruchomości zabytkowych,
 •  wycena działek i gruntów,
 •  wycena nieruchomości jako środków trwałych dla amortyzacji,
 •  wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 •  wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 •  wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego,
 •  wycena prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 •  wycena aktualnego stanu Księgi Wieczystej,
 •  wycena aktualnego stanu w Ewidencji Gruntów.

Przygotowuję również ustalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planów Miejscowych dla przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości przyległych.

W każdym przypadku gwarantuję szybki czas realizacji oraz atrakcyjne ceny.