Cele wycen

Każda sporządzana wycena jest opracowywana w konkretnym celu i może być wykorzystana tylko i wyłącznie we wspominanym celu. O przeznaczeniu operatu szacunkowego decyduje zamawiający. Dlatego każde zadanie określa jasno:

 • zakres wyceny,
 • rodzaj określanej wartości.
 • podejście, metodę i technikę wyceny.

Sposób wykonywanej dokumentacji wynika z przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. W każdym przypadku gwarantuję, że dokumentacja będzie spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne, zgodnie w powyższymi wytycznymi.

Najczęściej operat szacunkowy jest wykonywany dla potrzeb takich jak:

 • ustalenie ceny sprzedaży lub zakupu,
 •  określenie wartości budynków do ich ubezpieczenia,
 •  ustalenie zdolności kredytowej (do zabezpieczenia kredytu),
 •  ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie,
 •  sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 •  ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
 •  określenie poniesionych nakładów,
 •  zniesienie współwłasności,
 •  podział majątku,
 •  amortyzacja środków trwałych,
 •  postępowanie podatkowe,
 •  wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),
 •  ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej
 •  postępowanie spadkowe.

Wszystkich zainteresowanych moimi usługami zachęcam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *